Promocija medicinskog turizma

 • promocija-turizma-medicinskog

 • promocija-turizma-medicinskog3

MEDNETSV – Izveštaj sa promocije internet portala za medicinski turizam u Kući kralja Petra

Svečana promocija internet prezentacije za promociju Beograda kao evropskog centra za pružanje usluga iz oblasti medicinskog turizma – www.mednetsv.com, održana je Kući kralja Petra je u četvrtak, 08 oktobra 2015.  U okviru projekta Klastera turizma „Venac dobre usluge“ i Gradske opštine Savski venac okupili su se predstavnici 46 novih članova Klastera iz Grupacije medicinskog turizma, kao i  desetak članova osnivača klastera „Venac dobre usluge“.

U neformalnoj atmosferi, uz degustaciju proizvoda Vinarije Panajotović, člana klastera, razgovaralo se o ciljevima i principima rada klastera, kao i praktičnoj organizaciji za realizaciju aktivnosti.

Osnovni cilj klastera, Grupacije za medicinski turizam, je povećanje vidljivosti članica na inostranom tržištu i rast kvaliteta i obima usluga koje koriste gosti iz sveta.

Dogovoreno je, da u skladu sa Statutom klastera,  članovi klastera aktivno učestvuju u predlaganju aktivnosti koje mogu efikasnije da doprinesu realizaciji zajedničkih ciljeva i da učestvuju u aktivnostima u skladu sa svojim potrebama.

U predstojećem periodu u oblasti medicinskog turizma Klaster turizma Savski venac će:

 • prikupljati predloge članova za zajedničke projekte,
 • informisati članove o inicijativama,
 • organizovati zainteresovane da se uključe u radne grupe za implementaciju,
 • informisati članove  o realizovanim aktivnostima,
 • predlagati zajedničke aktivnosti.

O svim aktivnostima Klaster turizma Savski venac redovno će informisati svoje članove
U prilogu je prezentacija sa skupa, kao i fotografije koje će vas podsetiti na prijatno druženje u Kući kralja Petra.
Do novog susreta, očekujemo vaše komentare, predloge, sugestije, ako bi mogli da Vam pošaljemo predlog aktivnosti za 2016. godinu.

Dušan Jevtić
Koordinator klaster turizma Savski venac

 • medicinski-turizam2

 • medicinski-turizam1

MEDNETSV – Izveštaj sa okruglog stola za Sajmu medicine i stomatologije – Medident

Na okruglom stolu na temu “Izazovi u razvoju medicinskog turizma u Beogradu”  koji je održan u petak 9. oktobra 2015. godine u okviru zvaničnog pratećeg programa Sajma medicine i stomatologije Medident,  razgovaralo se o konkretnim aktivnostima u narednom periodu.

Tri teme su definisanje kao prioritetne:

 1. Podrška radu medicinskih ustanova od strane osiguravajućih kuća,
 2. Sprovođenje Akcija za promocije Beograda u odabranoj evropskoj regiji,
 3. Povećanje vidljivosti članica kroz aktivno korišćenje društvene mreže.

1 . Predloženo je da klaster istraži mogućnost da sa osiguravajućim kućama i da definiše pakete, odnosno, polise osiguranja koje bi članice klastera mogle da ponude svojim pacijentima iz inostranstva. Cilj je da da se inostranim gostima omogući da se dodatno osiguraju u okviru dodatnog paketa za zdravstveno osiguranje tokom i nakon boravka u Beogradu. Ovaj vid osiguranja  pokrivao bi unapred definisani i ograničen rizik vezan za medicinske intervencija zbog kojih ovi gosti posećuju Beograd i Srbiju .

Na osnovu ove inicijative klaster će organizovati sastanke sa vodećim osiguravajućim organizacijama i obavestiti sve članove klastera o rezultatima razgovora, na osnovu čega će se doneti zajednička odluka o daljim koracima.

2. Dogovoreno je da se definišu kriterijumi i da se odabere jedna regija u Evropi koja bi prva bila predmet fokusiranje reklamne kampanje putem Interneta i društvenih mreža. Cilj je da Klaster turizma Savski venac, odnosno, njegova Grupa za medicinski turizam pripremi projekat sa kim bi konkurisao za finansiranje od strane države i međunarodnih organizacija.

3. Imajući u vidu da se članice Grupe za medicinki turizam neujednačeno promovišu na Internetu a pogotovu na društvenim mrežama koordinator klastera zadužen je da istraži mogućnosti za poboljšavanje ove situacije unutar klastera.

Do novog susreta, očekujemo vaše komentare, predloge, sugestije, ako bi mogli da vam pošaljemo predlog aktivnosti za 2016. godinu.

U ime Klastera turizma „Venac dobre usluge“, srdačno Vas pozdravljam,

Zorica Marić Paunović

Direktor Klastera turizma Savski venac

PREUZMITE PREZENTACIJU