Preventivni sistematski pregledi (istekla akcija)

 • pregledi-main

 • Paket za žene   4.500,00 rsd

  1.Osnovne laboratorijske analize
  (KKS, SE, glukoza, holesterol, trigliceridi, AST, ALT, urea, kreatinin, urin),
  2. Ultrazvučni pregled abdomena,
  3. Ginekološki ultrazvučni pregled.

  Paket za muškarce   4.500,00 rsd

  1. Osnovne laboratorijske analize
  (KKS, SE, glukoza, holesterol, trigliceridi, AST, ALT, urea, kreatinin, urin),
  2. Ultrazvučni pregled abdomena,
  3. Ultrazvučni pregled urološkog trakta.