Partneri

logo-park-medica

„Vaš pouzdan partner koji ispred svega stavlja potrebe svojih pacijenata, uvažavajući značaj odgovornosti prema zdravlju uz podršku lekara: Dr prof.Snežana Rakić; dr doc. Svetlana Janković Ražnatović; dr Branka Jovanović; dr Tatjana Raičević; dr Lidija Burg; dr Aleksandar Stanojević; dr Željko Smoljanić; dr Jelena Karajović,; dr Željko Bokun; dr Ivan Ilić; dr Radosava Cvjetan.„

Poslovna politika Poliklinike Park Medica podrazumeva i uspostavljanje poslovnog odnosa sa kućama koje pružaju najbolje usluge iz oblasti kojima se bave.

Zahvaljujući toj konekciji pacijent Poliklinike PARK MEDICA na jednom mestu , u realnom vremenu ima pravu informaciju iz različitih oblasti medicine, farmacije, stomatologije, estetike i na taj način ostvaruje najbolje uslove na tržištu.

partneri-poliklinika-park

novipartneri2