ODVOJITE DAN ZA ZDRAVLJE U JULU (istekla akcija)

  • pregled-u-julu

  • Predlog za žene:

    Ginekologija ( bimanuelni pregled, ultrazvuk, kolposkopija, PAPA )  4.310,00

    Predlog za sve koji imaju obolelog u porodici ili imaju tegobe i više od 50 godina:

    Gastroenterološki komplet ( pregled i ultrazvuk abdomena, Helicobacter pylori ) 4.000,00