Obaveštenje pacijentima kojima odgovara naša lokacija – Fizikalna terapija i kiropraktika WEST MEDIC

  • kiropraktika

  • WEST MEDIC internacionalni tim vrhunskih doktora medicine i kiropraktičara pruža stručno, kvalitetno i raznovrsno lečenje kiropraktikom.

    Kiropraktika je mehanoprocedura i predstavlja ručno korigovanje položaja zglobova. Kiropraktika spada u manipulativne tehnike. Kiropraktika sada spada u priznate integrativne medicinske postupke.

    Zadatak kiropraktora je da uoči blok, da ga manipulativnom tehnikom otkloni, a samim tim otkloni neuro-fiziološki blok na određenom nivou, pa da se nakon toga telu pruži mogućnost da počne prirodni proces izlečenja.

Ako postoji diskus hernija, protruzija ili prolaps, ove promene dovode do pritiska na koren nerva, dovodeći zatim do neuro endokrino patofizioloskog odgovora, odnosno do lučenja tkivnih hormona koji deluju na okolna tkiva dajuži određene simtome, a prevashodno simptom bola, koji je kod diskus hernije može biti veoma jakog intenziteta. Manuelna mobilizacija kičmenog stuba primenjuje se ovde kao primarna metoda u akutnom stadijumu bolesti. Pored manuelne mobilizacije mekog tkiva lumbalne regije, deblokade apofizarnih zglobova, deblokade sakroilijačnih zglobova, repozicije pomerenog pršljena, neophodna je i antizapaljenska terapija.

Pored diskus hernije, za subluksacije (izmeštanje) intervertebralnih zglobova, koje mogu biti uzrok akutnog bola u nekom delu kičme mnogo češće nego discus hernia, kiropraktika je apsolutna terapija izbora. Znanje, stručnost i veština kiropraktora je i u ovim slučajevima efikasnija od upotrebe lekova. Kiropraktika je takođe terapija izbora kod milimetarskog izmeštanje prvog vratnog pršljena „ATLASA“, koga pored mikrotrauma, trauma, mogu izmestiti i okolni mišići usled lošeg držanja ili položaja, stresa, napornog fizičkog rada ili vežbanj.

Uvek treba napomenuti da je rad kiropraktora samo početni impuls na putu izlečenja. Pored kiropraktike tu su i spinalna dekompresija, fizikalne procedure, a kasnije i razni programi vežbi.

Pre svakog tretmana kiropraktora mora se postaviti sigurna dijagnoza pregledom specijaliste Fizijatra, snimkom rentgena ili magnetne rezonance, potrebnim laboratorijskim nalazima i eventualno drugim specijalističkim pregledima.

Relativne kontraindikacije (ograničenja) za rad kiropraktora su prelomi kostiju, neke sistemske bolesti, pacijenti sa kardiovaskularnim problemima i neki tumori.

Svaki dobar kiropraktor obavezno pri radu primenjuje osnovni princip „prvo ne naškoditi“ – primum non nocere.