Laboratorija

DNA PLUS

VERIFIED test

Principi savremene i dobre laboratorijske prakse u medicini danas zauzimaju veoma značajno mesto.

Zahvaljujući brzoj i kvalitetnoj analizi laboratorijskih parametara moguće je na vreme otkriti,dijagnostikovati i pratiti mnoge bolesti a takođe i blagovremeno uključiti potrebnu terapiju.

Kao što znamo, prevencija i praćenje toka bolesti u medicini su izuzetno važni a u tome izuzetan značaj ima savremena laboratorijska dijagnostika.

  • Hematološke(kompletna krvna slika sa leukocitarnom formulom, sedimentacija eritrocita, hemoglobin..)–koje su od izuzetne važnosti za otkrivanje mnogih bakterijskih i virusnih infekcija, alergija, anemija, praćenja stanja nakon hemotarapije.
  • Biohemijske

Glukoza, HbA1C, OGTT sa insulinemijom – od izuzetne važnosti u kontroli, prevenciji i lečenju dijabetesa

Lipidni status (holesterol, trigliceridi, LDL, HDL) u ranom otkrivanju ateroskleroze i blagovremenom sprečavanju nastanka kardiovaskularnih bolesti

Parametri bubrega (urea i kreatinin, albumini, ukupni proteini) – za kontrolisanje bubrežne funkcije

Parametri jetre (AST,ALT, Gama GT, bilirubin) – mogu imati veliki značaj u otkrivanju hepatitisa, alkoholizma, metaboličkih i urođenih poremećaja jetre i žučnih puteva

Elektroliti (Na, K, Ca, Cl) – značajni za otrkivanje neuromuskulatornih poremećaja kao i acidobaznog disbalansa

Srčani markeri (kreatin kinaza, troponin I, troponin T, BNP)– njihovo određivanje ima značaja kod patoloških stanja srca u vidu srčane insuficijencije i infarkta miokarda

  • Hormone – organska jedinjenja različite hemijske prirode koja delovanjem na ciljna tkiva regulišu mnoge procese i funkcije u našem organizmu. Kod nas možete uraditi hormone štitne i paraštitnežlezde(T3, T4, FT3, FT4, tireoglobulin, anti TPO, anti Tg, kalcitonin, PTH), hormone hipofize (TSH, ACTH, FSH, LH, prolaktin), polne hormone (estradiol, progesteron, testosteron, free testosteron) i mnoge druge (Beta HCG, kortizol, insulin, Anti Mullerian hormon, Double i Triple test, Vitamin D)

 

  • Tumor markeri – određene supstance (porekla šećera ili belančevina) koje produkuju tumorske ili druge ćelije u organizmu kao odgovor na maligna ili određena benigna stanja. Svako povećanje nivoa markera ne mora da znači da je u pitanju i malignitet, s obzirom da postoje i odredena fiziološka stanja u kojima neki od njih mogu biti povećani (npr. CEA i AFP kod trudnica). U našoj poliklinici možete uraditi sledeće markere:

CA125, HE4 – kod tumora jajnika i materice

CA 15-3 – kod tumora dojke

CA 19-9 – kod tumora debelog creva i želuca

CEA – opšti tumor marker, kod tumora debelog creva

AFP – marker kod tumora jetre, testisa

PSA/f PSA – kod tumora prostate

  • Virusologija/Serologija– detektovanje prisustva antitela u serumu specijalnim metodama. Ta antitela se stvaraju u organizmu kao na odgovor na prisustvo određenog mikroorganizma. U našoj poliklinici možete uraditi jako širok spektar ovih analiza a neke od najčešćih koje radimo u praksi su: određivanje antitela na Helicobacter IgA, IgG; na hepatitis B, C i HIV; na Rubelu, Toksoplazmu, Epstein-Barr virus, herpes simplex 1 i 2, citomegalovirus CMV i mnoge druge.

 

  • Mikrobiologija – nauka koja se bavi brzim i preciznim detektovanjem bakterija, virusa, gljivica i parazita. Zauzima izuzetno važno mesto u dijagnostici jer uz kvalitetno urađen antibiogram može doprineti pravilnom lečenju pacijenata uz adekvatnu terapiju.

Kod nas možete uraditi širok spektar briseva (grla, nosa, uha, kože, oka, rane, cervikalni i vaginalni bris, uretralni bris), urinokulturu, koprokulturu, kulturu sputuma, detekciju gljivica i parazita u stolici, briseve na Mycoplasmu, Ureaplasmu i Chlamydiu.

  • Urin– određivanje urinarnog statusa je svakodnevna analiza gde se makroskopski i mikroskopsi određuje izgled, boja, gustina, kiselost kao i prisustvo sedimenta u vidu proteina, šećera, bakterija, leukocita i eritrocita. Predstavlja neizostavnu analizu u bubrežnim i urogenitalnim bolestima.

 

  • Imunologija – određivanje imunoloških parametara predstavlja širok spektar analiza a podrazumeva određivanje specifičnih antigena i antitela. Ima klinički značaj kod mnogih autoimunih bolesti, sistemskih bolesti vezivnog tkiva, reumatoloških i bolesti preosetljivosti.

 

  • Alergologija – podrazumeva određivanje IgE antitela u serumu radi detekcije alergije i preosetljivosti na mnoge nutritivne i inhalatorne alergene.

TalijaLab,TalijaMikrolab,Konzilijum,BeoLab