Interna medicina

 • apple-stethoscope

   

 • Interna medicina je grana medicine koja se bavi problemima i bolestima unutrašnjih organa. U okviru interne medicine postoji nekoliko grana medicine:

  • Endokrinologija
  • Kardiologija
  • Hematologija
  • Gastroenterologija
  • Pulmologija
  • Nefrologija

   

Endokrinologija je nauka o hormonima. Hormoni regulišu gotovo sve telesne funkcije, od reprodukcije, preko rasta i razvoja, do odgovora na stres. Poliklinika Park Medica ima svog, stalno zaposlenog internistu – endokrinologa, stručnjak za poremećaje u radu žlezda sa unutrašnjim lučenjem, i za oboljenja koja nastaju kao posledica tih poremećaja – dijabetes, povećanu ili smanjenju funkciju štitne žlezde, neplodnost, metaboličke poremećaje, srčana oboljenja .

Kardiologija Specijalista, kardiolog se bavi lečenjem bolesti srca i krvnih sudova, koje su najučestalije bolesti modernog doba, a verovatno jedna od najpoznatijih bolesti je hipertenzija.

U Poliklinici Park Medica imamo stalno zaposlenog internistu.