Interna medicina

 • apple-stethoscope

   

 • Interna medicina je grana medicine koja se bavi problemima i bolestima unutrašnjih organa. U okviru interne medicine postoji nekoliko grana medicine:

  • Endokrinologija
  • Kardiologija
  • Hematologija
  • Gastroenterologija
  • Pulmologija
  • Nefrologija

   

Endokrinologija je nauka o hormonima. Hormoni regulišu gotovo sve telesne funkcije, od reprodukcije, preko rasta i razvoja, do odgovora na stres. Poliklinika Park Medica ima svog, stalno zaposlenog internistu – endokrinologa, stručnjak za poremećaje u radu žlezda sa unutrašnjim lučenjem, i za oboljenja koja nastaju kao posledica tih poremećaja – dijabetes, povećanu ili smanjenju funkciju štitne žlezde, neplodnost, metaboličke poremećaje, srčana oboljenja .

Kardiologija Specijalista, kardiolog se bavi lečenjem bolesti srca i krvnih sudova, koje su najučestalije bolesti modernog doba, a verovatno jedna od najpoznatijih bolesti je hipertenzija.

U Poliklinici Park Medica imamo stalno zaposlenog internistu.

Cenovnik usluga

OSNOVNI PREGLEDI
Pregled lekara opšte prakse 2,000
Pregled lekara specijaliste 3,900
Pregled lekara specijaliste sa ultrazvukom 5,200
Pregled profesora specijaliste/subspecijaliste 4,800
Kontrolni pregled lekara opšte prakse (do 30 dana od prvog pregleda) 900
Kontrolni pregled lekara specijaliste (do 30 dana od prvog pregleda) 2,200
Kontrolni pregled profesora (do 30 dana od prvog pregleda) 3,300
KARDIOLOGIJA
Pregled kardiologa sa EKG-om 3,900
Kardiološki paket 1 -Pregled kardiologa, EKG, UZ srca 5,700
EKG snimanje 1,000
Ultrazvučni pregled srca 4,200
Holter EKG (do 24h) 3,800
Holter EKG (do 48h) 4,300
Holter TA (do 24h) 3,300
Holter TA (do 48h) 4,300
Kontrola kardiologa (do 30 dana posle pregleda) 2,200
Kontrolni pregled kardiologa sa ultrazvukom srca (do 30 dana posle pregleda) 4,200
PULMOLOGIJA, IMUNOLOGIJA, ALERGOLOGIJA
Pregled pulmologa/imunologa/alergologa, sa/bez spirometrije 3,900
Alergološke epikutane probe (7 (9) alergena) 2,700
Spirometrija 1,000
Bronhodilatatorni test 2,400
Kontrolni pregled pulmologa/alergologa/imunologa (do 30 dana posle pregleda) 2,200
ENDOKRINOLOGIJA NEFROLOGIJA HEMATOLOGIJA NUTRICIONIZAM
Pregled endokrinologa 3,900
Endokrinološki paket 1-Pregled endokrinologa sa ultrazvukom žlezde (štitna, nadbubreg, testisi…) 5,200
Kontrola endokrinologa (do 30 dana po pregledu) 2,200
nefrologija
Pregled nefrologa 3,900
Nefrološki paket 1-Pregled nefrologa sa ultrazvukom 5,200
Kontrola nefrologa (do 30 dana po pregledu) 2,200
hematologija
Pregled hematologa 3,900
Hematološki paket 1-Pregled hematologa sa ultrazvukom 5,200
Kontrola hematologa (do 30 dana po pregledu) 2,200
GASTROENTEROLOGIJA, HEPATOLOGIJA
Pregled gastroenterologa 3,900
Pregled gastroenterologa* 2,900
Gastroenterološki paket 1-Pregled gastroenterologa sa ultrazvukom abdomena 5,200
Gastroskopija 10,800
Kolonoskopija 18,000
Rektosigmoidoskopija 10,800
Kontrola gastroenterologa (do 30 dana po pregledu) 2,200
Ureaza test 2,800
REUMATOLOGIJA ORTOPEDIJA
Pregled reumatologa 3,900
Reumatološki paket 1-Pregled reumatologa sa ultrazvukom 5,200
Punkcija zgloba 2,100
Kontrola reumatologa (do 30 dana posle pregleda) 2,200

*AKCIJSKA CENA, ISTI KVALITET USLUGE, VAŽI ZA SPECIJALNE TERMINE