PARK MEDICA – HOBP Astma

 • pluca-astma

 • HOBP

  210 miliona ljudi širom sveta boluje od HOBP.

  Do 2020 HOBP će biti na 5.mestu po broju obolelih u svetu.

  Više od 3 miliona ljudi je 2005. umrlo od HOBP (5% od svih uzroka smrti u svetu).

  Predviđa se da ukupna smrtnost od HOBP poraste za > 30% u narednih 10 godina ukoliko se ne interveniše po pitanju smanjenja rizika.

  VIŠE INFORMACIJA (PREUZMITE PREZENTACIJU HOBP-ASTMA)