Ginekologija

  • ginekologija-park-medica

  • Kao grana medicine, ginekologija se bavi proučavanjem ženskog reproduktivnog sistema.

    Moderna ginekologija je usko povezana sa akušerstvom, te proučava i prati promene u ženskom telu vezane za trudnoću i porođaj, od momenta začeća do rodjenja.

    Preventivni pregledi kod žena su od velikog značaja za rano otkrivanje bolesti. Mnoge od tih bolesti mogu se preduprediti ukoliko se blagovremno otkriju. Zato se redovni sistematski ginekološki pregledi preporučuju bar jednom godišnje, u zavisnosti od godina starosti i porodične anamneze.

    Prvi preventivni ginekološki pregled se preporučuje nakon prvog seksualnog odnosa. Što se životne dobi tiče, vrste pregleda se razlikuju.

U periodu od 25-35. godine, preporučuju se opšti klinički i palpatorni pregled dojki, preventivni ginekološki pregled, pregled grlića materice i pregled dojki i to jednom godišnje.

Nakon 35. godine obavezan je opšti klinički i palpatorni pregled dojki, pregled grlića materice i pregled dojki, klinički pregled dojki i mamografski pregled jednom godišnje ili jednom u šest meseci.

Cenovnik usluga

GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVO
Ginekološki pregled 3,900
Ginekološki pregled* 2,900
Ginekološki pregled bez status praesens (bimanuelni i pod spekulumom) 2,200
Ginekološki paket 1-pregled, ultrazvučni pregled, kolposkopija 5,300
Ginekološki paket 2-pregled, kolposkopija 3,900
Ginekološki paket 3-pregled, ultrazvučni pregled, kolposkopija, manuelni pregled dojki 5,400
Ginekološki paket 4-pregled, kolposkopija, manuelni pregled dojki 3,600
Ginekološki pregled sa ultrazvukom 4,900
Ginekološki ultrazvuk 3,900
Kolposkopija 3,900
Papanicolau test 1,000
Praćenje ovulacije (do 4 ultrazvučna pregleda) 4,300
Kardiotokografija (CTG) 3,000
Akušerski ultrazvuk trudnice 3,900
Akušerski ekspertski ultrazvuk – 4D 8,000
Uklanjanje kondiloma, stadijum 1 5,900
Konizacija grlića materice 40,000
Biopsija vulve 8,500
Biopsija PVU 5,000
Aplikacija spirale 5,300
Kontrola ginekologa (do 30 dana posle pregleda) 2,200
Biopsija horiona, uzimanje materijala 21,800
Amniocenteza, uzimanje materijala 20,700
LOOP ekscizija (radiotalasima) 30,500
Polipektomija i kiretaža cervikalnog kanala 10,900
Kiretaža cervikalnog kanala 7,500
Palpatorni pregled dojki 1,000
Incizija Bartolinijeve žlezde sa/bez lokalne anestezije 21,800
Marsupijelizacija Bartolinijeve žlezde u lokalnoj anesteziji 25,600
Toaleta nakon incizije i marsupijelizacije Bartolinijeve žlezde 1,300
Onkološki konzilijum 21,800
Aspiraciona vakum biopsija endometrijuma 7,500
Eksplorativna kiretaža 10,900
Eksplorativna frakcionisana kiretaža 12,000
Usluga uzimanja brisa/vaginalni/cervikalni/PAPA 500
Ginekološki pregled, profesor univerziteta 5,000
Ginekološki ultrazvuk, profesor univerziteta 6,000
Kolposkopija, profesor univerziteta 5,000
Akušerski ekspertski ultrazvuk – 4D, profesor univerziteta 10,000
Kardiotokografija (CTG), profesor univerziteta 3,000
Folikulometrija (1 ultrazvučni pregled), profesor univerziteta 3,000
Uklanjanje kondiloma, profesor univerziteta 18,000
Biopsija PVU sa kiretažom cervikalnog kanala, profesor univerziteta 15,000
Vaporizacija PVU, profesor univerziteta 10,000
Aplikacija spirale, profesor univerziteta 10,000
Uklanjanje spirale, profesor univerziteta 10,000
Vaginalno ispiranje, profesor univerziteta 2,000
Intrauterina inseminacija, profesor univerziteta 25,000
Amniocenteza, uzimanje materijala, profesor univerziteta 33,800
Usluga uzimanja  1 brisa, profesor univerziteta 1,000
Usluga uzimanja 2 brisa, profesor univerziiteta 2,000
Usluga uzimanja 3 brisa, profesor univerziteta 3,000
Usluga uzimanja 4 brisa, profesor univerziteta 4,000
Usluga uzimanja 5 briseva, profesor univerziteta 5,000
Akušerski ultrazvuk trudnice, docent univerziteta 8,000
Ginekološki pregled, docent univerziteta 4,000
Ginekološki ultrazvuk, docent univerziteta 5,000
Kolposkopija, docent univerziteta 4,000
Kardiotokografija (CTG), docent univerziteta 2,000
Folikulometrija (1 ultrazvučni pregled), docent univerziteta 3,000
Usluga uzimanja 1 brisa, docent univerziteta 1,000
Ginekološki komplet, docent univerziteta 8,000

*AKCIJSKA CENA, ISTI KVALITET USLUGE, VAŽI ZA SPECIJALNE TERMINE