DNA PLUS       DNA BABY 100+

Test za rano otkrivanje 101 skrivene genetske bolesti – za bebe i decu do 5 godina

DNA BABY 100+ analizira samo one bolesti koje se mogu lečiti i/ili izlečiti. To vam pruža sigurnost da je i u najgorem slučaju moguće na vreme reagovati i primeniti mere opreza.

DNA BABY 100+ – Test za rano otkrivanje 101 skrivene genetske bolesti

DNA Baby 100+ Vam omogućava da veoma jednostavno testirate svoje dete na više od 100 skrivenih genetskih poremećaja i ukoliko bude potrebe, preduzmete sve mere prevencije ili započnete lečenje na vreme. Na ovaj način, posledice kao što su fizička i mentalna retardacija ili zaostajanje u razvoju, u većini slučajeva mogu da se spreče.

Da bi se otkrili simptomi bolesti analizira se uzorcima urina deteta koji se prikuplja u kućnim uslovima korišćenja filter traka koje se dobijaju u pratećem setu, nakon čega se šalju poštom u laboratoriju. Nakon detaljnih i više puta ponovljenih analiza ekspertski tim genetičara i molekularnih biologa sastavlja personalizovani medicinski izveštaj koji se roditeljima dostavlja na kućnu adresu.

GENETSKO TESTIRANJE ZA PREVENCIJU BOLESTI

Najnovije tehnologije sada omogućavaju testiranje određenih gena koji uzrokuju veliki broj oboljenja. Na osnovu analize rezultata DNA BABY 100+ možete napraviti skrining program, koji značajno smanjuje rizik i pomaže vašem detetu da ostane zdravo.

Neka od oboljenja i komplikacija koje detektuju DNA Baby 100+ su:

 • Usporen razvoj
 • Oštećenja mozga u kasnijem uzrastu
 • Abnormalnosti imunološkog sistema
 • Telesni invaliditet
 • Mentalna retardacija
 • Hronične kožne bolesti
 • Problemi sa govorom
 • Poteškoće sa učenjem
 • Hiperaktivnost i agresivnost
 • Loš apetit i mnoge druge bolesti

NEMAČKA POUZDANOST I VRHUNSKA PRECIZNOST

DNA Plus GmbH je osnovana 2009. godine i deluje na području kliničkih genetskih testova. Kroz brojna partnerstva sa međunarodno priznatim laboratorijama, lekarima, genetičarima i naučnicima, pruža centralnu platformu za više od 400 različitih genetskih testova.

Osim toga, DNA Plus radi u automatizovanim, ultra modernim laboratorijama, odobrenim od strane najrigoroznijih evropskih regulatornih tela i predstavlja pionira u osnovnoj tehnologiji razvoja analiza visoke rezolucije ( HRMA – high resolution melt analysis ). Time je DNA Plus omogućio novi nivo pouzdanosti i preciznosti genetičkih analiza.

POUZDANI REZULTATI

 • Pouzdani rezultati testova
 • Verifikacija od strane nezavisnih laboratorija

EKSTREMNO VISOKA BEZBEDNOST PODATAKA

 • Najsigurnija bezbednost podataka
 • Podaci se čuvaju odvojeno
 • Provera otisaka prsta
 • Šifrovani indetitet uzoraka
 • Šifre za spoljašnju analizu

MEĐUNARODNO PRIZNATI PREVENTIVNI PREGLEDI

NAJVIŠI STANDARDI KVALITETA

Sertifikati :

 • ISO 9001:2008 – ISO/IEC1725/2007

FDA Approved – Test odobren od Američke administracije za hranu i lekove