Besplatni pregled lekara specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije West Medic na našoj lokaciji

  • fizikalna-medicina-besplatan-pregled

  • Pre svakog tretmana kiropraktora mora se postaviti sigurna dijagnoza pregledom specijaliste Fizijatra.

    Internacionalni tim vrhunskih doktora medicine i kiropraktičara pruža stručno, kvalitetno i raznovrsno lečenje kiropraktikom.